Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΑΝΤΙΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ!

ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ!!!

20 Μαρτίου 2011
Αγαλιάσονται ελληνικαί ψυχαί, αγαλιάσονται καρδίαι ανυπότακται! Η σήψις και η κομματοκρατία αναδιόμεναι από κυπριακούς μεσαίωνες καταγκρεμμίζονται από την εκτυφλωτική λάμψη του ηλίου που ανατέλλει ΤΟΛΜΗΡΑ, χαράζοντας την χρυσοπέλεκη αυγή της αυτόνομης περηφάνειας και της ελληνικής αξιοπρέπειας στην ηρωομάνα και εμβολιασμένη με κυπριακό ελληνικό αίμα Ήπειρο.

19 Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών του συλλόγου Κυπρίων φοιτητών Ιωαννίνων στον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας η νεοσύστατη αυτόνομη φοιτητική κίνηση ΤΌΛΜΗ Ιωαννίνων κατελάβαμε 7,96% (32 ψήφοι) και με την δεύτερη κατανομή καταλάβαμε 1 έδρα από τις 7 έδρες στον σύλλογο. Ο άθλος που επιτεύχθηκε μας δίνει απέραντη ικανοποίηση γιατί μια ακόμη αντιομοσπονδιακή κίνηση αποκτά φωνή. Ταυτόχρονα μας δεσμεύει το καθήκον και η υπέρτατη ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φόρα όσους πίστεψαν και στήριξαν εμάς στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας. Επίσης ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε για τους συναγωνιστές από άλλες πόλεις(Αθήνα, θεσσαλονίκη, Κέρκυρα) που ήρθαν να στηρίξουν τον όμορφο αγώνα μας.

ΤΟΛΜΗρά ας αναζοπυρώσουμε τη ΦΛΟΓΑ της ΔΡΑΣΙΣ και ας σταθούμε στις ΕΠΑΛΞΕΙΣ της ανιδιοτελούς μάχης κρατώντας λεβέντικα την ΑΣΠΙΔΑ, με ακλόνητη περηφάνια και ΜΕΤΩΠΟ καθαρό. Π άμε Ε λληνες Ο λοι Φ ορτισμένοι από την οργή του δικαίου που ξεχειλίζει για το ξεπούλημα εκ των έξω μέσω των έσω.

Ε δώ Φ ωνές Α νδρώνονται, Ε λληνικές Φ ωνές Π ύρηνες.

Πάμε μαζί κι ας μας λιθοβολούν
Κι ας μας φωνάζουν αεροβάτες
Οδ.Ελύτης

Εκ του Δ .Σ
Α.Φ.Κ ΤΟΛΜΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου